POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
logo-aci-blue_logo-aif
instrumente-structurale

Despre „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020”

Compania Apa Ilfov, Operatorul Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, beneficiază in prezent de asistență financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în vederea implementării proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020”.

Conform contractului de finanțare nr. 232 din data de 27.11.2018 avand cod SMIS 2014+125325, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene valoarea totală a Contractului de Finantare este de 2.002.035.505,28 lei; AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.547.120.879,48 lei, echivalenta cu 92,12% din valoarea totală eligibila aprobata.

Perioada de implementare a Proiectului este de 67 luni, respectiv între data de 30.06.2018 și data de 30.12.2023. Proiectul urmăreşte îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene privind sectorul de apă și apă uzată.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020” se înscrie în cadrul Obiectivului Specific 3.2 “Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”, prin intermediul căruia sunt promovate acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă și apă uzată.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii infrastructurii de alimentare cu apa si de colectare si evacuare a apelor uzate din aria de operare a Operatorului Regional Apa-Canal Ilfov SA, continuand procesul investitional derulat in perioada 2011-2015 prin POS Mediu, in cadrul proiectului ”Reabilitarea si Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Ilfov” si ulterior prin proiectele „Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Ilfov si utilarea Operatorului SC APA-CANAL ILFOV SA in vederea imbunatatirii capacitatii de operare” si „Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov”.

In cadrul proiectului finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, vor fi realizate investiţii necesare pentru conformarea cu prevederile Tratatului de aderare și  ale Directivelor Europene, în sectorul de apă și  apă uzată, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale Bragadiru, Măgurele, Pantelimon, Balotești, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Periș, Petrăchioaia, Tunari, din județul Ilfov. 

Principalul obiectiv al proiectului il reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare a S.C. Apa-Canal Ilfov S.A., în vederea cresterii gradului de acces al populatiei la servicii sigure din punct de vedere calitativ şi cantitativ, in conditii de protectie a mediului inconjurator.