POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Despre „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”

Compania Apa Ilfov, Operatorul Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, beneficiază în prezent de asistență financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în vederea implementării proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”.

Conform contractului de finanțare nr. 232 din data de 27.11.2018 având cod SMIS 2014+125325, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 2.002.035.505,28 lei; AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.547.120.879,48 lei, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a Proiectului este de 67 luni, respectiv între data de 30.06.2018 și data de 30.12.2023. Proiectul urmăreşte îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene privind sectorul de apă și apă uzată.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020” se înscrie în cadrul Obiectivului Specific 3.2 “Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”, prin intermediul căruia sunt promovate acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă și apă uzată.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii şi modernizării infrastructurii de alimentare cu apă şi de colectare şi evacuare a apelor uzate din aria de operare a Operatorului Regional Apa-Canal Ilfov SA, continuând procesul investiţional derulat în perioada 2011-2015 prin POS Mediu, în cadrul proiectului ”Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Ilfov” şi ulterior prin proiectele „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Ilfov şi utilarea Operatorului SC APA-CANAL ILFOV SA în vederea îmbunătăţirii capacităţii de operare” şi „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Ilfov”.

În cadrul proiectului finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, vor fi realizate investiţii necesare pentru conformarea cu prevederile Tratatului de aderare și  ale Directivelor Europene, în sectorul de apă și  apă uzată, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale Bragadiru, Măgurele, Pantelimon, Balotești, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Periș, Petrăchioaia, Tunari, din județul Ilfov. 

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare a S.C. Apa-Canal Ilfov S.A., în vederea creşterii gradului de acces al populaţiei la servicii sigure din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii de protecţie a mediului înconjurător.