POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
logo-aci-blue_logo-aif
instrumente-structurale

R3 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Pantelimon, Branesti

Contractul a fost semnat in data de 09.04.2021 cu o valoare estimată în valoare de 89.920.077,49 lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii Acvatot S.R.L. – Omega Star Sistems S.R.L. – Mid Instal 2003

Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Pantelimon și Brănești:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Extindere retea distributie apă Pantelimon 30.3 Km
2Extindere retea de canalizare Pantelimon 24.8 Km
3Statii noi de pompare apă uzată Pantelimon 6 buc
4Extindere retea distributie apă Brănești 33.2 Km
5Extindere retea canalizare Brănești 29.1 Km
6Statii noi de pompare apă uzată Brănești 12 buc

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Imagini lucrari CL R3