POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R3 - Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Pantelimon, Brăneşti

Contractul a fost semnat în data de 09.04.2021 cu o valoare estimată în valoare de 89.920.077,49 lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii Acvatot S.R.L. – Omega Star Sistems S.R.L. – Mid Instal 2003

Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructură publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Pantelimon și Brănești:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Extindere rețea distribuție apă Pantelimon 30.3 Km
2Extindere rețea de canalizare Pantelimon 24.8 Km
3Stații noi de pompare apă uzată Pantelimon 6 buc
4Extindere rețea distribuție apă Brănești 33.2 Km
5Extindere rețea canalizare Brănești 29.1 Km
6Stații noi de pompare apă uzată Brănești 12 buc

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Imagini lucrări CL R3