POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R5 - Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani

Acest contract a fost semnat în data de 10.05.2022, cu o valoare estimată de 77.544.584,87 lei fără TVA, fiind atribuit antreprenorului Construcții Erbașu S.A. 

Durata de execuție a lucrărilor este de 32 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructură publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Ciolpani:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Extindere rețea distribuție apă 45,309 Km
2Extindere rețea canalizare 77,155 Km
3Stații noi de pompare apă uzată24 buc

De asemenea, contractul include execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.