POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
logo-aci-blue_logo-aif
instrumente-structurale

R5 - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata in Ciolpani

Acest contract a fost semnat in data de 10.05.2022, cu o valoare estimata de 77.544.584,87 lei fără TVA, fiind atribuit antreprenorului Construcții Erbașu S.A. 

Durata de execuție a lucrărilor este de 32 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Ciolpani:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Extindere rețea distribuție apă 45,309 Km
2Extindere rețea canalizare 77,155 Km
3Stații noi de pompare apă uzată24 buc

De asemenea, contractul include execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.