POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de servicii S1 - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, achiziţii echipamente UIP şi publicitate

La data de 29 martie 2022 s-a semnat contractul de servicii de Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului, achiziţii şi echipamente UIP şi publicitate pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”, atribuit, în urma licitaţiei, asocierii formate din  TADECO CONSULTING  – Resourcing Environmental Consulting – Romanian Soft Company

Obiectivul general al Contractului

Obiectivul general al contractului de servicii este furnizarea de asistență tehnică pentru Beneficiar, Operatorul Regional S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., pentru asigurarea unui management eficient pentru implementarea cu succes a Proiectului, în vederea atingerii obiectivului global și  a obiectivelor specifice POIM, asumate de OR prin semnarea Contractului de Finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și  apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”.

Obiectivele specifice ale Contractului