POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R9 - Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogârla, Domneşti

Acest contract a fost semnat în data de 15.09.2021 și are o valoare de 77.960.365,64 lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii GPI BUILDING LOGISTIC SRL – MONTIN SA – AGROMEC VLAD ŢEPEŞ S.R.L.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructură publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Cornetu, Ciorogârla, Domnești:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Extindere rețea distribuție Cornetu 19,13 Km
2Reabilitare rețea canalizare Cornetu0,603 Km
3Extindere rețea canalizare Cornetu 25,925 Km
4Stații noi de pompare apă uzată Cornetu 10 buc
5Extindere rețea distribuție Ciorogârla31,318 Km
6Extindere rețea canalizare Ciorogârla28,097 Km
7Stații noi de pompare apă uzată Ciorogârla13 buc
8Extindere rețea distribuție Domnești 19,835 Km
9Extindere rețea canalizare Domnești27,711 Km
10Stații noi de pompare apă uzată Domnești 18 buc

De asemenea, presupune execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.