POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de servicii S2 - Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor

Contractul de servicii S2 a fost semnat în data de 16.09.2021 între Apa-Canal Ilfov SA şi asocierea formată din EPTISA ROMÂNIA SRL – EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SRL, cu o valoare totală de 25.197.400,00 RON fără TVA.

Obiectivul Contractului

Obiectivul general al contractului de servicii este furnizarea de asistență tehnică pentru Beneficiar, Operatorul Regional S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., pentru asigurarea unui management eficient pentru implementarea cu succes a Proiectului, în vederea atingerii obiectivului global și  a obiectivelor specifice POIM, asumate de OR prin semnarea Contractului de Finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și  apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”.

Contractul este format din 12 Contracte de Lucrări şi un Contract de Furnizare, dintre care 9 contracte de lucrări execuţie în conformitate cu HG 1/2018 şi 3 contracte de lucrări proiectare şi execuţie în conformitate cu HG 1/2018. 

Durata Contractului de Servicii este de 55 luni, începând cu data prevăzută în Ordinul Administrativ de Începere emis de către Entitatea Contractantă cu data de 22.09.2021.