POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R8 - Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina

Contractul a fost semnat în data de 10.05.2022 cu o valoare de 98.081.182,68 lei fără TVA fiind atribuit asocierii Acvatot (leader) – Sade-Compagnie Generale de Travaux D’Hydraulique (asociat).

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Acest contract include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina:

Petrăchioaia
Cernica
Nr.Denumire lucrareU.M.
1Reţea de distribuţie apă – extindere Petrăchioaia38,343 Km
2Reţea de canalizare – extindere Petrăchioaia23,587 Km
3Conducta de refulare – extindere Petrăchioaia6,088 Km
4Staţii de pompare ape uzate – extindere Petrăchioaia13 buc
5Subtraversări drumuri judeţene Petrăchioaia23
6Subtraversări văi Petrăchioaia2 buc
7Subtraversare canal irigaţii ANIF Petrăchioaia 2 buc
Nr.Denumire lucrareU.M.
1Reţea de distribuţie apă – extindere Cernica30,46 Km
2Reţea de canalizare – extindere Cernica25,807 Km
3Conductă de refulare – extindere Cernica10,144 Km
4Staţii de pompare ape uzate – extindere Cernica7 buc
5Supratraversări autostrăzi Cernica2 buc
6Supratraversări centura Bucureşti Cernica1 buc
7Supratraversare râul Dâmboviţa Cernica1 buc
8Subtraversări căi ferate Cernica2 buc
9Subtraversări drum naţional – centură Bucureşti Cernica3 buc
10Subtraversări drumuri naţionale Cernica2 buc
11Subtraversări drumuri judeţene Cernica3 buc
12Subtraversare râul Colentina Cernica1 buc
Glina
Nr.Denumire lucrareU.M.
1Reţea de distribuţie apă – extindere Glina2,026 Km
2Reţea de canalizare – extindere Glina1,663 Km
3Conductă de refulare – extindere Glina0,512 Km
4Conductă de refulare – reabilitare Glina0,84 Km
5Staţii de pompare ape uzate – extindere Glina25 buc

Contractul include execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.