POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R2 - Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Jilava

Contractul are o valoare de 72.275.256,35 lei fără TVA şi a fost semnat în data de 10.02.2023.

Acesta a fost atribuit Asocierii Salubris Waste Management S.R.L. (Lider de asociere) – AVVA Construct TRD S.R.L. (Asociat) – Consorzio Stabile EBG Group (Asociat), iar durata preconizată de execuție a lucrărilor este de  25 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor. 

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de  canalizare din Jilava:

denumire lucrareU.M.
Extindere rețea distribuție apa26 Km
Conducte refulare9 Km
Extindere rețea canalizare 26 Km
Stații noi de pompare apă uzată 11 buc

Obiectivul principal al măsurii de investiții îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.



Semnare CL R2