POIM – ACIlfov

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

Contract de lucrări R7 - Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periş

Acest contract de execuţie lucrări a fost semnat în 22.09.2021 și are o valoare de 191.461.761,03 lei fără TVA, fiind atribuit companiei PORR CONSTRUCT S.R.L.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructură publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș:

Nr.Denumire lucrareU.M.
1Pavilion administrativ gospodăria de apă Grădiștea 1 buc
2Rețea distribuție Grădiștea (branșamente, Scada)
3Extindere rețea de canalizare Grădiștea 35,832 Km
4Stații noi de pompare apă uzată Grădiștea9 buc
5Extindere rețea distribuție Gruiu41,973 Km
6Extindere rețea de canalizare Gruiu 83,195 Km
7Stații noi de pompare apă uzată Gruiu20 buc
8Extindere rețea distribuție Moara Vlăsiei44,566 Km
9Reabilitare rețea de canalizare Moara Vlăsiei0,011 Km
10Reabilitare stații de pompare apă uzată Moara Vlăsiei 2 buc
11Extindere rețea de canalizare Moara Vlăsiei41,777 Km
12Stații noi de pompare apă uzată Moara Vlăsiei19 buc
13Extindere rețea de canalizare Periș36,178 Km
14Stații noi de pompare apă uzată Periș 14 buc

De asemenea, presupune execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.